baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

konk postc z bajek 2023

post z bajek 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

pleb ulub z bajek 2023 pop

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 2023

    Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w tym roku szkolnym obchodziliśmy 8 listopada. Panie bibliotekarki wybrały najpiękniejsze bajki z księgozbioru naszej biblioteki i wyeksponowały je na okolicznościowej wystawce. Dzieci chętnie wypożyczały w tym dniu swoje ulubione bajki i bajeczki. Nauczyciele świetlicy oraz nauczyciele uczący w kl. I-VIII włączyli się w akcję i tego dnia również czytali dzieciom i młodzieży wybrane bajki. Nauczyciele uczący języków obcych czytali uczniom bajki w języku angielskim i niemieckim.
Uczniowie klas młodszych zostali zaproszeni przez panie bibliotekarki do bajkowych zabaw. Korytarz przy bibliotece odwiedziły więc dzieci wcielone w swoje ulubione postacie z bajek. Nauczyciele biblioteki i świetlicy oraz inni nauczyciele przygotowali zabawy i konkursy przy stanowiskach. Dzieci układały bajkowe puzzle, dobierały parami postacie z wybranej bajki, rozpoznawały bajki po wyjętych z czarodziejskiego worka rekwizytach. Wspaniale radziły sobie z przenoszeniem kolorowych kuleczek przy pomocy słomek. Każda klasa wykonała pamiątkowe zdjęcie na bajkowej ściance, a każde dziecko mogło skorzystać z „Królewskiej fotobudki”. Na koniec uczniowie kl. I-III grali w „Koło fortuny” z bajkowymi zagadkami. W czasie zajęć z wychowawcami dzieci brały udział w różnych quizach wiedzy o bajkach.
W klasach IV-VIII zdjęcia klasowe wykonywały pięknie przebrane panie wicedyrektorki. Uwieczniły na zdjęciach wiele znanych bohaterów bajkowych, w których wcielili się nie tylko uczniowie, ale również i nauczyciele.
W tym dniu odbył się również konkurs na najliczniej przebraną klasę oraz plebiscyt na ulubioną bajkę Walta Disneya. Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły mogli oddać swój głos na wybraną przez siebie bajkę.
Dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom świetlicy i wszystkim nauczycielom za zaangażowanie się w organizację obchodów Dnia Postaci z Bajek. Szczególnie dziękujemy p. Annie Dąbrowskiej, p. Beacie Skupińskiej, p. Annie Okolus-Furtak, p. Justynie Trześniewskiej, p. Barbarze Kwacz, p. Mirosławie Babickiej-Mrzygłód, p. Agacie Pająk oraz p. Bogdanowi Żychowi.

Panie bibliotekarki: Beata Kowalczyk, Renata Kopa

dzien postaci z bajek 2023

Zapraszamy do objrzenia zdjęć w naszej galerii

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2023
(MMBS)

    Za nami październik, w którym obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.
W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnychodbyło się w naszej szkole szereg działań mających na celu:
a) promocję biblioteki szkolnej i jej działań,
b) zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych,
c) propagowanie zainteresowania książką i czasopismami,
d) rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej,
e) podnoszenie poziomu czytelnictwa,
f) integrację środowiska szkolnego, promowanie pracy grupowej.
W ramach naszych działań:
• przygotowałyśmy gazetkę informującą o święcie i obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
• przygotowałyśmy tematyczny wystrój w czytelni szkolnej,
• przygotowałyśmy scenariusze i przeprowadziłyśmy zajęcia biblioteczne dla uczniów kl. I, II, III i V,
• zorganizowałyśmy konkurs czytelniczy dla uczniów kl. II,
• propagowałyśmy wśród uczniów uczęszczających do czytelni czytanie czasopism i książek dla dzieci i młodzieży.
W kl. I przeprowadzone zostały zajęcia na temat: O co prosi książka? W kl. II i III zajęcia dotyczyły propagowania czytania poezji dziecięcej – „Poznajemy wiersze Jana Brzechwy”. W kl. V zajęcia przeprowadzone zostały na temat: Rodzaje słowników. Praca ze słownikiem frazeologicznym. Wyjaśnianie związków frazeologicznych. Zastępowanie ich innymi zwrotami. W związku z kontynuacją działań zachęcających do czytania poezji przeprowadziłyśmy Szkolny Konkurs Czytelniczy „Wiersze Jana Brzechwy”.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom włączającym się w nasze działania.

Panie bibliotekarki: Renata Kopa, Beata Kowalczyk

pazdz mies bibliotek 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY KL. II

We wtorek – 31.10.2023 r. – w bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy „Wiersze Jana Brzechwy”.
Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów
• sprawdzenie stopnia znajomości wierszy Jana Brzechwy
• popularyzacja poezji dla dzieci
• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach
• propagowanie czytelnictwa poezji
• uczenie zasad zdrowej rywalizacji
Zasady konkursu:
• w konkursie brali udział uczniowie kl. II
• każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół
• konkurs przeprowadzony był w formie ustno-pisemnej
Kryteria oceniania:
• sprawdzeniem prac uczniów zajmowała się komisja konkursowa, w skład której wchodziła p. mgr Beata Skupińska oraz p. bibliotekarki
• wyniki uczniowskich zmagań zespołów zostały podane w tym samym dniu
Wyniki konkursu:
I miejsce ex aequo: zespoły uczniów z kl. IIa i IIc
II miejsce: zespół uczniów z kl. IIb

Zespoły zostały nagrodzone dyplomami. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową książeczkę.

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością wierszy Jana Brzechwy.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!

Panie bibliotekarki: Beata Kowalczyk, Renata Kopa

konk czytel brzechwa 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii