baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

PROJEKTY EDUKACYJNE W KLASIE III B

    Z końcem maja uczniowie klasy IIIb zakończyli realizowane w roku szkolnym 2023/2024 projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci: „Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu?” oraz „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?”.
    W ramach projektu „Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu?” uczniowie zdobyli wiedzę na temat różnych zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się m.in. Czy Internet może nas śledzić?; Czy w Internecie wszystko jest za darmo?; Jak działa wirus komputerowy?; Jak korzystać ze zdjęć znalezionych w sieci?; Jak rozpoznać fałszywe treści w internecie?.
     Z kolei w ramach realizacji projektu „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?” uczniowie wspierani byli w kształtowaniu postawy patriotycznej oraz rozwijaniu wrażliwości kulturowej. W czasie zajęć dzieci zdobyły wiedzę na temat m.in. Czy jeden głos może coś zmienić?; Dlaczego świętujemy niepodległość?; Dlaczego stare melodie są ważne?; Czy w każdej religii otrzymuje się prezenty?; Jak powstają dialekty i gwary?; Jak opiekować się zabytkami?.
    Jest to już trzeci rok przygody klasy IIIb z Uniwersytetem Dzieci. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w każdych zajęciach.
    Poza projektami ogólnopolskimi klasa przez cały rok szkolny realizowała projekty i programy własne m.in. projekt „Językowe przygody” oraz program „ Z klasą po zdrowie”.
    Jako cel nadrzędny projekt „Językowe przygody” zakładał pogłębienie umiejętności językowych i informatycznych uczniów klasy o profilu lingwistyczno – informatycznej. Projekt zakładał zarówno pracę w grupie jak również pracę zespołową i indywidualną. Uczniowie realizowali zadania poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod aktywizujących, dostosowanych do ich możliwości; praktycznego działania, pracy z Internetem, pokazów, gier edukacyjnych, pracy z interaktywnymi edukacyjnymi aplikacjami oraz nowoczesnych technologii.
    Podczas zajęć w ramach, których realizowany był projekt uczniowie poznali kulturę, historię oraz tradycje krajów anglojęzycznych. Poznaliśmy kraje takie jak: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Kanada itp. Wykorzystując możliwości nowoczesnych technologii uczniowie mieli okazję poznać kulturę i zwyczaje ww krajów, zobaczyć atrakcyjne i charakterystyczne dla tych regionów miejsca, poznać i zobaczyć najciekawsze i najpiękniejsze zabytki.
    Z kolei program „Z klasą po zdrowie”, jako cel nadrzędny zakładał wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia zdrowia, jako wartości fizycznej, psychicznej i społecznej.
To był bardzo dobry i pracowity rok!

Materiał nadesłała p. Monika Szyszka

Młodzi obywatele

Uczeń w sieci

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii